Pokud dojde k tvrdému Brexitu (opuštění EU bez dohody s Evropskou komisí), opustí Velká Británie Evropskou unii již za měsíc, o půlnoci 30. března 2019 našeho času (29. března v 23:00 greenwichského času). Vzhledem k tomu, že doménu .EU mohou používat pouze občané, firmy a organizace ze států Evropské hospodářského prostoru, jaký bude mít Brexit vliv na současných 300 tisíc .EU domén v držení britských (a gibraltarských) majitelů?

Evropský hospodářský prostor nyní tvoří 28 států Evropské unie a státy Evropského sdružení volného obchodu (Island, Norsko a Lichtenštejnsko; členem ESVO je také Švýcarsko, nicméně to není členem Evropského hospodářského prostoru a jeho občané, firmy ani organizace si proto nemohou pořídit .EU doménu). Brexitem Británie opustí jak Evropskou unii, tak Evropský hospodářský prostor a Britové tak ztratí možnost zaregistrovat si .EU doménu.


(autor obrázku: Lukáš Toman)

Pro současné vlastníky .EU domén to také znamená, že o svou doménu přijdou, pokud nezmění jejího majitele na občana či organizaci z některého ze států Evropského hospodářského prostoru. V případě tvrdého Brexitu budou mít majitelé domén na řešení situace mnohem méně času než v případě měkkého Brexitu (tedy opuštění EU po dohodě s Evropskou komisí). Měkký Brexit přinese Britům přechodné období a odchod z EU až k 31. prosinci 2020, majitelé .EU domény tedy budou moci užívat své .EU domény minimálně do roku 2021. Díky informacím EUridu jsme dali dohromady časovou osu, co mohou majitelé .EU domén v příštích měsících očekávat.

Přechodné období pro majitele .EU domén

Prvním krokem bude upozornění majitelů .EU domén ze strany EUridu, že dochází k Brexitu a je tedy nutné vyřešit také vlastnictví .EU domén. Tímto se také spustí roční období, v němž mohou majitelé svou .EU doménu zachránit. V případě tvrdého Brexitu se tak stane už mezi 23. a 30. březnem 2019, měkký Brexit posune tento krok o téměř dva roky na 23. prosince 2020 až 1. ledna 2021.

Následovat bude zhruba dvouměsíční období, kdy budou .EU domény stále funkční, nicméně od 30. března 2021, resp. od 1. ledna 2021 již nebude možné provést renew této domény, bude však možné změnit vlastníka domény na občana či organizaci ze státu Evropského hospodářského prostoru. Toto období bude trvat do 30. května 2019 (tvrdý Brexit), resp. do 2. března 2021 (měkký Brexit).

Po tomto datu přestanou být .EU domény v rukou britských majitelů funkční a nebude možný ani jejich renew. Následovat však bude desetiměsíční období, kdy je jejich majitelé budou moci stále zachránit tím, že změní vlastníka domény na občana či organizaci ze státu Evropského hospodářského prostoru.

Toto období je však již poslední možná záchrana .EU domény a po jeho uběhnutí budou zbylé .EU domény z registru smazány. Dojde tedy k tomu, že od 30. března 2020 (tvrdý Brexit), resp. 1. ledna 2022 (měkký Brexit) si bude moci tyto domény zaregistrovat nový majitel ze země Evropského hospodářského prostoru.

Důležité je zmínit, že na těchto termínech nemění nic ani předplacená doména na delší období. Není tedy možné prodloužit si poslední den před Brexitem .EU doménu na dalších 10 let a myslet si, že je věc vyřešena. Doména bude dne 30. března 2020 (tvrdý Brexit), resp. 1. ledna 2022 (měkký Brexit) zrušena pro nesplnění podmínek registrace a její platnost propadá bez náhrady.

Nepravděpodobná možnost: úprava podmínek

Stále je ve hře ještě varianta, že dodatečná jednání mezi Evropskou unii a Velkou Británie o jejím vystoupení z EU přinesou jiné podmínky, než ty, se kterými se momentálně počítá. Dodatečné úpravy, tak mohou zjemnit dopad na držitele z Velké Británie v případě, že by EU povolila výjimku pro držení domény subjektem z Velké Británie nebo Gibraltaru. EURid by pak byl nucen upravit svoje podmínky.

Tato možnost se však nyní jeví jako krajně nepravděpodobná. Zároveň však je nutné upozornit, že jednání mezi EU a VB je stále živé a může každým dnem dramaticky změnit podmínky odchodu z EU. Zmíněná časová osa, jakkoliv vyplývá ze scénářů zveřejněných EUridem, se tak může kdykoliv změnit i způsobem, který si nedokážeme představit.

Článek napsán a také původně vyšel na webu Czechia.com.